Temaer - A-E

Energi og strøm

Strømmen blir stadig dyrere og fjernvarmen følger etter (da den er knyttet til strømprisen).
Strømmen kan du påvirke ved atferd og ved valg av strømleverandør. Sjekk denne tjenesten som er drevet av Forbrukerrådet, www.strompris.no, og få tilbud på strøm.

Forbruksmålinger utført av Søndre Nordstrand Enøk viser at Dyretråkket borettslag har et  svært høyt forbruk av fjernvarme og vi har 50% høyere forbruk pr m2 enn sammenlignbare borettslag i området og det høyeste av alle de 8 medlemslagene i SNE. Styret jobber med mulige tiltak for å få ned forbruket og kostnadene i framtiden. I mellomtiden oppfordrer vi hver enkelt av dere til økt bevissthet og redusert forbruk. Dette kan du gjøre ved å senke innetemperaturen , “stormlufte” i korte intervaller framfor å ha litt gløtt på vinduene hele tiden, ta kortere dusjer, innstallere sparedusj samt å sette ned varmen når du reiser bort. Klarer vi ikke å redusere forbruket blir konsekvensen at vi må øke felleskostnadene.

Se også temaside angående SNE Søndre Nordstrand Enøk