Temaer - F-J

Fjernvarme

Strømmen blir stadig dyrere og fjernvarmen følger etter (da den er knyttet til strømprisen).
Forbruksmålinger utført av Søndre Nordstrand Enøk viser at Dyretråkket borettslag har et  svært høyt forbruk av fjernvarme og vi har 50% høyere forbruk pr m2 enn sammenlignbare borettslag i området og det høyeste av alle de 8 medlemslagene i SNE.

Styret jobber med mulige tiltak for å få ned forbruket og kostnadene i framtiden. I mellomtiden oppfordrer vi hver enkelt av dere til økt bevissthet og redusert forbruk.

Dette kan du gjøre ved å senke innetemperaturen , “stormlufte” i korte intervaller framfor å ha litt gløtt på vinduene hele tiden, ta kortere dusjer, innstallere sparedusj samt å sette ned varmen når du reiser bort. Klarer vi ikke å redusere forbruket blir konsekvensen at vi må øke felleskostnadene.

Dyretråkket Borettslag er medlem av interesseorganisasjonen Søndre Nordstrand ENØK (SNE) som er en interesseorganisasjon for borettslag og boligsameier i bydel Søndre Nordstrand i Oslo. SNE ble stiftet 28. januar 2008. I dag er åtte boligsammenslutninger på Holmlia med tilsammen rundt 1700 boenheter medlem i SNE.

Søndre Nordstrand ENØK sine hovedmål er å:
kartlegge vedlikeholdsbehov og kostnader knyttet til fjernvarme for det enkelte lag/sameie;
gjennomføre forhandlinger mot fjernvarmeleverandør;
forestå langsiktig oppfølging av fremforhandlede avtaler;
bistå lagene ved forhandlinger og felles innkjøp av varer og tjenester;
foreslå Enøk tiltak;
være et talerør for deltakerne i den offentlige debatt om energispørsmål.

Se tema SNE Søndre Nordstrand Enøk