Aktuelt

Varsel om økning i energi/strøm utgifter Og Varsel om økning av felleskostnader

Til alle som ikke har fått informasjonen med seg, da deler vi nå informasjon på nytt.
Varsel om økning i energi/strøm utgifter (brensels kostnader fjernvarme)
Som sikkert mange har fått med seg gjennom nyhetsbildet er prisen på strøm økt voldsomt etter sommeren. Både i Norge og i Europa ellers.  Årsakene er flere, lite vann i vannreservoarene og lite vind til vindturbinene er noen av årsakene. Dette har presset prisene opp. I dag koster en kilowatt – time mer enn dobbelt så mye som i februar i år.
I Dyretråkket har kostnaden for oppvarming og varmt vann vært uforandret siden 2014.  Det har vært stabilt lave kostnader til oppvarming og varmtvann. Da budsjettet i Dyretråkket ble laget i fjor høst var det ingen tegn til at prisen på strøm ville øke. I alle fall ikke til de nivåene vi har nå og som er varslet at vil forbli slik eller øke ytterligere utover vinteren.
Derfor er det nødvendig å øke betalingen fra alle andelseiere for å dekke de økte kostnadene.

Varsel om økning av felleskostnader
Styre vedtok på styremøte 2. november 2020 å øke felleskostnadene med 5 % med virkning fra 1. januar 2021. 
Styret mener økningen i felleskostnader normalt bør ligge litt i overkant av årlig økning i konsumprisindeks, men mindre prosjekter eller uforutsette utgifter tilsier noe annet. Den forholdsvis store økningen i år skyldes blant annet følgende:
  • De siste årene har felleskostnadene vært uendret hva har medført til en negativ økonomiske balanse når akutt oppståtte prosjekter har måtte blitt gjort.
  • Usikkerhet med hensyn til kostnader til nødvendig rehabilitering.
  • Vann og avløpsgebyrene økte med 10,5 % i 2020.
  • Unngå framtidig økonomisk underskudd slik situasjonen har vært de to siste årene.


LES VENLIGST resterende info i vedlegg.

Disse er idag lagt i postkassene til alle. 

Med vennlig hilsener

Styret i Dyretråkket Borettslag